V Šmihelu nad Mozirjem lahko spoznate posebno družino, v kateri so same jahačice, le oče Martin rešuje čast moškega spola. Mama Veronika in pet deklet, Martina, Lucija, Urška, Eva in Ema, pa že, odkar so shodile, skrbijo vsaka za svojega konja, pa tudi za skupne, saj jih ima družina v lasti kar trinajst.

Več o tem v članku Mance Mirnik v oktobrski številki Revije o konjih