Konji so na pašnikih od jutra do poznega večera.

komentarji