Jari pod profesionalnim jahačem prikaže svoje kvalitete.

komentarji